gastro-import-logo

DK | EN | NO | SE  | KUNDLOGIN E-HANDEL

Värt att veta om

De tre europeiska ursprungsbeteckningarna

PGI Logo2  PDO Logo1  TSG Logo2

Skyddsbeteckningar från EU används för att skydda och markera att mat är kopplad till ett visst område där de har särskilda klimatförhållanden, traditioner eller liknande för att skapa en viss produkt.
Ett exempel är parmaskinkan som endast får tillverkas i Parmaområdet eftersom det bland annat råder särskilda vind - och väderleksförhållanden som är optimala för lufttorkning av skinka. Det finns fler exempel på skinkor, så som San Daniele och Bayonne, som också är knutna till sina områden.

Ett fåtal länder har tidigare haft sina egna certifieringar men år 1992 formaliserades tre etiketter av EU och i dag är över 1000 europeiska livsmedel omfattade i denna märkning. De sträcker sig allt från potatis till kryddor, från skinka till salami, från ost till äpplen och all tänkbar mat däremellan.

Producenterna certifieras enligt vissa parametrar (t.ex. zoner, raser och foder) och dessa granskas sedan noggrant så att de efterföljs. Ursprungsbeteckningar värnar dels om traditionerna, kvalitén och ursprunget kring produkterna men skyddar också mot imitationer och orättvis konkurrens. Den ska också säkerställa konsumenternas tillgång till tydlig information om produkternas mervärdesskapande kvaliteter. Certifieringen syftar alltså till att stärka konsumenternas förtroende för produkterna som bär beteckningen.

De tre beteckningarna är på svenska förkortade till:

  • SGB (Skyddad Geografisk Ursprungssbeteckning)
  • SUB (Skyddad Ursprungs Beteckning)
  • GTS (Garanterad Traditionell specialitet)

 

 

Skillnaden på de tre beteckningarna

PGI Logo2

Svenska: SGB (Skyddad Geografisk Ursprungssbeteckning)

Italienska: IGP: Indicazione Geografica Protetta

Spanska: IGP: Indicación Geográfica Protegida

Franska: IGP: Indication Géographique Protégée

Engelska: PGI: Protected Geographical Indication

SGB/IGP/PGI

Skyddad geografisk beteckning (SGB) är ett namn som får registreras för en jordbruks- och livsmedelsprodukt som uppfyller alla följande krav:

  • härstammar från en specifik ort, region eller ett visst land
  • har särskild kvalitet, rykte eller andra egenskaper som till största del beror på det geografiska ursprunget och
  • som i minst ett led produceras i det avgränsade geografiska området.

(Källa: Livsmedelsverket)

Svenska produkter med denna märkning: Skånsk spettekaka och Svecia

Exempel på ostar med denna märkning:
Tomme de Savoie IGP, Valdeon IGP och Reblochon IGP.

Exempel på charkuterier med denna märkning:
Cecina de León IGP, Foie Gras-Terrine IGP og Bayonne-skinke IGP.

Exempel på kolonialvaror med denna märkning:
Sel de Guerande IGP och Aceto balsamico IGP.

 

 

 

PDO Logo1


Svenska: SUB: Skyddad Ursprungs Beteckning

Italienska: DOP: Denominazione d' Origine Protetta

Spanska: Denominación de Origen Protegida

Franska: AOP: Appellation d'Origine Protégée

Engelska: PDO: Protected Designation of Origin


SUB/DOP/AOP/PDO

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är ett namn som får registreras för en jordbruks- och livsmedelsprodukt som

  • kommer från en viss ort eller region eller, i undantagsfall ett land,
  • har en kvalitet eller egenskaper som helt eller till största del beror på en viss geografisk omgivning, med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den och
  • i alla led produceras i det avgränsade geografiska området.

(Källa: Livsmedelsverket)

Svenska produkter med denna märkning: Upplandskubb och Kalix Löjrom.  

Exempel på ostar med denna märkning:
Ossau Iraty AOP, Taleggio DOP, Canestrato Pugliese DOP, Gorgonzola DOP, Mozzarella di Bufala DOP och Tetilla DOP.

Exempel på charkuterier med denna märkning:
Saucisson m/Picodon AOP och Parma DOP.

Exempel på kryddor med denna märkning :
Espelette paprika AOP, Mancha Safran DOP och Pimentón de la Vera DOP.

 

TSG Logo2

Svenska: GTS (Garanterad traditionell specialitet)

Italienska: STG: Specialità Tradizionale Garantita

Spanska: ETG: Especialidad Tradicional Garantizada

Franska: STG: Spécialité Traditionnelle Garantie

Engelska: TSG: Traditional Speciality Guaranteed

GTS/STG/ETG/STG/TSG

Den tredje etiketten kallas på svenska Garanterad traditionell specialitet (GTS) och används för att skydda specifika produkter eller livsmedel som har en viss sammansättning, bearbetning eller tillverkningsmetod som överensstämmer med traditionell praxis för denna produkt eller är gjord av traditionella råvaror och ingredienser. Namnet som ska registreras och skyddas ska ha använts i minst 30 år för att godkännas.

(Källa: Livsmedelsverket)

Svenska produkter med denna etikett: Hushållsost och Falukorv.

Exempel på charkuteri med denna etikett:
Serranoskinka GTS.

Exempel på ost med denna etikett:
Mozzarella GTS (mozzarella av komjölk, inte att förväxla med mozzarella från buffelmjölk, som har DOP).

Ett annat exempel på produkter med denna etikett: Pizza Napoletana STG.