Shop

De europeiska skyddsbeteckningarna för livsmedel och mat

De tre europeiska skyddsbeteckningarna

Skyddsbeteckningar från EU används för att skydda och markera att mat är kopplad till ett visst område där de har särskilda klimatförhållanden, traditioner eller liknande för att skapa en viss produkt.

Parmaskinkan skyddas

Ett exempel är parmaskinkan som endast får tillverkas i Parmaområdet eftersom det bland annat råder särskilda vind - och väderleksförhållanden som är optimala för lufttorkning av skinka. Det finns fler exempel på skinkor, så som San Daniele och Bayonne, som också är knutna till sina områden.

Bild på parmaskinka som är ursprungsskyddad  

Ett fåtal länder har tidigare haft sina egna certifieringar men år 1992 formaliserades tre etiketter av EU och i dag är över 1000 europeiska livsmedel omfattade i denna mäkning. De sträcker sig allt från potatis till kryddor, från skinka till salami, från ost till äplen och all tänkbar mat däremellan.

Producenterna certifieras enligt vissa parametrar (t.ex. zoner, raser och foder) och dessa granskas sedan noggrant så att de efterföljs. Ursprungsbeteckningar värnar dels om traditionerna, kvalitèn och ursprunget kring produkterna men skyddar också mot imitationer och orättvis konkurrens. Den ska också säkerställa konsumenternas tillgång till tydlig information om produkternas mervärdesskapande kvaliteter.
Certifieringen syftar alltså till att stärka konsumenternas förtroende för produkterna som bär beteckningen.


De tre beteckningarna är på svenska förkortade till:

Skillnaden på de tre beteckningarna

Svenska: SGB (Skyddad Geografisk Ursprungssbeteckning)
Italienska: IGP: Indicazione Geografica Protetta
Spanska: IGP: Indicación Geogràfica Protegida
Franska: IGP: Indication Géographique Protégée
Engelska: PGI: Protected Geographical Indication

SGB/IGP/PGI

Skyddad geografisk beteckning (SGB) är ett namn som få registreras
för en jordbruks- och livsmedelsprodukt som uppfyller alla
följande krav:

 • härstammar från en specifik ort, region eller ett visst land
 • har särskild kvalitet, rykte eller andra egenskaper som till största del beror på det geografiska ursprunget och
 • som i minst ett led produceras i det avgränsade geografiska
  området

(Källa: Livsmedelsverket)

Svenska produkter med denna märkning: Skånsk spettekaka och Svecia

Exempel på ostar med denna märkning:Tomme de Savoie IGP, Valdeon IGP och Reblochon IGP.

Exempel på charkuterier med denna märkning:Cecina de León IGP, Foie Gras-Terrine IGP og Bayonne-skinke IGP.

Exempel på kolonialvaror med denna märkning:Sel de Guerande IGP och Aceto balsamico IGP.

Svenska: SUB: Skyddad Ursprungs Beteckning
Italienska: DOP: Denominazione d' Origine Protetta
Spanska: Denominación de Origen Protegida 
Franska: AOP: Appellation d'Origine Protégée
Engelska: PDO: Protected Designation of Origin

SUB/DOP/AOP/PDO

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är tt namn som får registreras
för en jordbruks- och livsmedelsprodukt som

 • kommer från en viss ort eller region eller, i undantagsfall ett land,
 • har en kvalitet eller egenskaper som helt eller till största del
  beror på en viss geografisk omgivning, med de naturliga och
  mänskliga faktorer som förknippas med den och
 • i alla led produceras i det avgränsade geografiska området.

(Källa: Livsmedelsverket)

Svenska produkter med denna märkning: Upplandskubb och 
Kalix Löjrom.

Exempel på ostar med denna märkning:Ossau Iraty AOP, Taleggio DOP, Canestrato Pugliese DOP, 
Gorgonzola DOP, Mozzarella di Bufala DOP och Tetilla DOP.

Exempel på charkuterier med denna märkning:Saucisson m/Picodon AOP och Parma DOP.

Exempel på kryddor med denna märkning:Espelette paprika AOP, Mancha Safran DOP och Pimentón de la
Vera DOP.

Svenska: GTS (Garanterad traditionell specialitet)
Italienska: STG: Specialità Tradizionale Garantita
Spanska: ETG: Especialidad Tradicional Garantizada
Franska: STG: Spécialité Traditionnelle Garantie
Engelska: TSG: Traditional Speciality Guaranteed

GTS/STG/ETG/STG/TSG

Den tredje etiketten kallas på svenska Garanterad traditionell specialitet (GTS) och används för att skydda specifika produkter eller livsmedel som har en viss sammansättning, bearbetning eller tillverkningsmetod som överensstämmer med traditionell praxis för denna produkt eller är gjord av traditionella råvaror och ingredienser. Namnet som ska registreras och skyddas ska ha använts i minst 30 år för att godkännas.

(Källa: Livsmedelsverket)

Svenska produkter med denna etikett: Hushållsost och Falukorv.

Exempel på charkuteri med denna etikett:Serranoskinka GTS.

Exempel på ost med denna etikett:Mozzarella GTS (mozzarella av komjölk, inte att förväxla med mozzarella från buffelmjölk, som har DOP).

Ett annat exempel på produkter med denna etikett:Pizza Napoletana STG.

Se hela vårt sortiment

Gastroshopen

Läs mer om våra produkter och handla

Gastro Imports e-handel