Shop

Information kring Coronaviruset (Covid-19)

Information kring COVID-19 (Coronaviruset)

Vi som företag tar naturligtvis Covid-19 virusets framfart på största allvar och följer myndigheternas riktlinjer samt vidtar alla nödvändiga restriktioner.

Här nedan har vi sammanställt svar på frågor vi fått och information om läget för Gastro Import, våra varor och leveranser just nu.

Våra leveranser påverkas inte i någon större utsträckning just nu.

Danmark har stängt sina gränser men våra transporter drabbas inte

Danmark har stängt sina gränser men godstrafik påverkas inte, så vår transportör, Bring, kan fortfarande hämta varor på vårt lager i Köpenhamn och köra tillbaka med dem till Sverige. Det kan dock finnas risk för kö vid gränsen p.g.a. alla kontroller vilket i sin tur kan innebära en viss försening av leveranser. Vi har löpande kontakt med Bring och kontaktar samt informerar er så fort vi vet om det skulle drabba er leverans.

Hur påverkas transporterna från våra leverantörer från länder i Europa med stängda gränser?

För närvarande upplever vi inga problem med varken beställningar eller leveranser från våra leverantörer. Italien och Spanien drabbas för närvarande hårt av Coronaviruset, men både våra leverantörer och transportörer löser uppgiften på bästa sätt. Alla varor från de italienska insamlingsplatserna transporteras nu till oss med tåg. Detta undviker risken för att förare och lastbil hålls kvar med våra varor eller riskerar att sprida smittan vidare.
Spanien har stängt sina gränser men låter godstrafik och varuleveranser passera som vanligt. Tyskland  stänger också sina gränser mot till. ex. Schweiz, men livsmedelstransporter är undantagna restriktionerna och får fortfarande färdas genom landsgränserna vilket gäller i hela Europa. Danmarks stängda gränser påverkar därmed inte heller våra transporter nerifrån från Europa till vårt lager i Köpenhamn.

Bring inför försiktighetsåtgärd när du mottager dina varor

Vid leverans av varor kommer Bring tills vidare inte längre att låta mottagaren skriva under på deras handdatorer på grund av smittorisken. Föraren kommer att registrera leveransen och GPS-koordinater registreras automatiskt vid leverans.

Kan kartongerna/varorna föra smittan vidare?

Gällande oro för att våra produkter skulle kunna föra vidare smitta måste det betonas att det inte finns någon anledning för oro att smittas av Coronavirus från dem: Enligt svenska Folkhälsomyndigheten kan viruset inte överleva på ytor i mer än 48 timmar. Eftersom transporttiden överstiger 48 timmar finns det ingen risk överhuvudtaget. 

Förs smittan vidare i mat?

"I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten."

Källa: Livsmedelsverket

Vi har en nära dialog med våra leverantörer, transportörer och kunder samt håller givetvis löpande ett öga på situationen och är beredda att agera utifrån hur situationen förändras.

Se hela vårt sortiment

Gastroshopen

Läs mer om våra produkter och handla

Gastro Imports e-handel