Shop

Premiär för EXPEDITION : ALPOST

Premiär för EXPEDITION : ALPOST

Hög höjd, ren luft, omväxlande väder, alpängar med över hundra sorters olika gräs och örter, friska djur, återhållsam och hållbar användning av naturen. Detta är förutsättningarna för den certifierade schweiziska alposten som tillverkas helt utan tillsatser för hand från maj-september i små volymer. Ett stycke ren naturupplevelse.

Hantverk sprunget ur tradition

Så snart våren anländer till bergen flyttar alpbönderna upp med sina djur under pompa och ståt. Med smyckade djur vandrar man upp på hög höjd och under de kommande 80 till 150 dagarna blir alpstugan deras hem, det är också där som alposten föds. Det är en komplex process som kräver stor skicklighet och erfarenhet, inte minst med anledning av det oberäkneliga vädret uppe på 2500 meters höjd. Omedelbart efter mjölkningen värms den obehandlade mjölken på plats - över eld eller med ångpanna, beroende på region. Detta är början på en lång process som kräver stor skicklighet eftersom varje handrörelse formar just den alpostens unika karaktär och kvalitet.

Affinering med kärlek

Varje region har sitt eget recept, sin egen tradition; varje alp har sin egen familjehemlighet. Allt detta kombinerat ger alposten sin arom, konsistens och karaktär. Affineringen, dvs mognadsprocessen anpassas efter ostens karaktär, affineringen står för närmare hälften av ostens karaktär och kvalitet, där bakteriehalt, fuktighet, temperatur och tvättandet med saltlake sätter sin prägel. Varje ost utvecklar således sin egen omisskännliga personlighet, inga ostar smakar lika. Var och en av dem blir en upplevelse i sig, precis som deras hemregion.

Med Expedition Alpost erbjuder vi noga utvalda, certifierade alpostar från Schweiz av sommarmjölken från 2020. Varje ost har sin stämpel, sin historia och sina GPS-koordinater tryckta på etiketten och alla ostarna är numrerade för att ytterligare stärka det unika, de tillverkas bara i en mindre volym. En unik säsongsvara.


Vad definierar en äkta alpost?

  • Ost som ystas på en certifierad Alp, dvs över en viss höjd (normalt sett över ca 800m.öh) och från en specificerad region
  • Ost som endast ystas av sommarmjölken
  • Korna får endast naturligt bete, det ger en fantastisk mjölkkvalitet med hög andel fleromättade syror
  • Hantverksmässig tillverkning
  • Fantastisk djurhållning, fritt betande kor


Vi har certifikat på alla tre alpostarna som vi har valt ut till Expedition Alpost.

Förhandsbeställ fram till tisdagen den 23 februari, vi beställer hem ett litet extra lager men vill du vara säker på leverans så gör en förbeställning.

Alpost

Alpost Musenalp TSS hjul ca 6kg
Art.nr. CH2069

Osten tillverkas av den finaste mjölken, utan tillsatser, i små volymer, endast under sommaren och endast på alptoppen Musenalp i Schweiz.

Alpost

Alpost Kohlschlag TSS ca. 5 kg
Art.nr. CH2070

Osten tillverkas av den finaste mjölken, utan tillsatser, i små volymer, endast under sommaren och endast på alpen Kohlschlag i Schweiz.

AlpostAlpost Äbnistetten TSS ca. 6 kgArt.nr. CH2071

Osten tillverkas av den finaste mjölken, utan tillsatser, i små volymer, endast under sommaren och endast på alpen Äbnistetten i Schweiz.

ko på alp

Se hela vårt sortiment

Gastroshopen

Läs mer om våra produkter och handla

Gastro Imports e-handel