Shop

Fuentillezjos den första ekologiska Manchegoproducenten

Fuentillezjos

den första ekologiska Manchegoproducenten

För familjen är det en livsstil att bruka jorden. Familjen består av Concha och Matteo García som tagit över gården efter sin far. Fadern grundade gården 1960, och 1985 konverterade familjen lantbruket till ekologisk produktion. Fuentillezjos har tillverkat ekologisk Manchego sedan 2003 och var länge den enda producenten av ekologisk manchegoost. De använder enbart mjölk från de egna fåren och det används inga som helst tillsatser i produktionen av osten, varken i själva osten eller på skorpan. Familjeföretaget Fuentillezjos har 1807 arbetare: 1800 Manchega får som ansvarar för att producera mjölk, och sju personer som ansvarar för att samla in mjölken, göra ost och sälja den.

Endast manchegafår får användas för

manchegoosten

Manchegafåren är en gammal ras som trivs fint i det klimat som förekommer i Castilla La Mancha-området, med varma somrar och kalla vintrar. Klimatet gör fåren mer motståndskraftiga mot sjukdomar vilket i sin tur gör driften enklare. Samtidigt bevaras den biologiska mångfalden och floran i de olika områdena. Man får endast använda fårrasen Manchega vid tillverkning av Manchego och det är en tålmodig process, de producerar endast en liter mjölk om dagen. Tålamodet lönar sig eftersom det är mjölken som ger osten sin unika smak som gör den till en av Spaniens mest berömda ostar.

Sex liter mjölk ger ett kilo ost
Fuentillezjos får mjölkas två gånger per dag. Fåren ger en halv liter mjölk på morgonen och en halv liter på eftermiddagen och det behövs sex liter mjölk för att tillverka ett kilo ost, medan konventionella producenter bara behöver 4–4,5 liter mjölk. De ekologiska fåren lever ett fritt liv med naturlig kost vilket gör mjölken fetare än om de hade ätit majs och soja som andra får utfodras med.

Fåren delas upp i

enhetliga grupper

Fåren delas upp i enhetliga grupper och besättningar som befinner sig i samma produktionscykel, där t.ex. alla är dräktiga, dias eller mjölkas. På så vis blir det enklare att vårda djuren på rätt sätt i de olika stadierna. Lammen skiljs aldrig någonsin från sina mödrar förrän de är helt oberoende. Detta tar minst 45 dagar och mjölkersättning används aldrig, enbart modersmjölk. Därefter kan de på egen hand långsamt börja äta fast föda.

Ingen antibiotika

Grundvalen för vården av djuren är förebyggande arbete och sparsam användning av läkemedel som ordineras av gårdens egen veterinär. Fuentillezjos använder inte antibiotika och de djur som drabbas av sjukdom får dubbelt så lång tid på sig för att återhämta sig jämfört med vad lagen kräver.

Det svarta fåret

Men alla besättningar har en sak gemensam – ett svart får, som enligt traditionen ska skydda gruppen mot olyckor. Det svarta fåret "Oveja Negra" är också det varumärke från Fuentillezjos som C & E Gastro Import har valt att marknadsföra.

Se hela vårt sortiment

Gastroshopen

Läs mer om våra produkter och handla

Gastro Imports e-handel