Integritetspolicy - behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter, här kan du läsa en nerkortad version av vår integritetspolicy.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. 
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig samt för att hantera din beställning, betalning och om du har handlat via vår hemsida för att kunna skicka en orderbekräftelse och leverera din beställning. Personuppgifter behandlas också för att kunna skapa inloggningskonton för ditt företag och för att kunna administrera ditt konto.

Beställningar– för företag

När du agerar som kontaktperson för ett och beställer varor av oss eller skapar ett kundkonto behandlar vi ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Behandlingen sker för att kunna tillhandahålla varorna, för att fullgöra vårt ansvar för varornas korrekthet, för att skriftväxla rörande varorna samt för att ställa ut faktura. Dessa behandlingar är nödvändiga för att kunna fullgöra det avtal som du träffar med oss. Behandlingen sker under den tid som det finns ett gällande avtal med det företag du representerar eller så länge som du kan anses vara aktiv kund hos oss, eller till dess att vi att har fått information om att du har avslutat en anställning som är relevant för avtalet.
Marknadsföring
När du registrerar ett kundkonto hos oss behandlas ditt namn och din e-postadress för att sända dig marknadsföring och erbjudanden som rör vårt sortiment. Du har när som helst möjlighet att invända mot marknadsföring genom att kontakta oss. 
Arkivering av räkenskapsuppgifter
I den mån ditt namn eller din adress förekommer i vår räkenskapsinformation kommer dessa uppgifter att behandlas för att vi på ett korrekt sätt ska arkivera räkenskapsinformation. Behandlingen är nödvändig för att efterleva vår rättsliga förpliktelse om arkivering av räkenskapsuppgifter enligt gällande lagstiftning. Behandlingen består i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på sverige@gastro-import.com
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. 


Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till sverige@gastro-import.com eller genom att ringa oss på telefonnummer 042-29 60 00 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.