Bio Sant’Anna

Mer än ekologisk

Historien om Sant'Anna är en familjehistoria om stolthet, tradition och ansvar. Och sedan är det historien om en helt unik utveckling och produktion av äkta Parmigiano Reggiano.

Pärlan i Parmesanlandet

Lite utanför Bologna halvvägs mot Modena – på vad som kan frestas att kallas Italiens gastronomiska huvudpulsåder, som löper från Parma genom Reggio Emilia och Modena till Bologna – ligger en mycket speciell plats som utmärker sig med ett unikt förhållningssätt till både innovation och tradition. På denna speciella plats hittar du vår producent Sant'Anna.

Med de ovan nämnda platserna i åtanke - Parma, Reggio Emilia, Modena och Bologna - kanske du redan har gissat att vi är i "Parmesanland". Det är endast i detta lilla område och mellan dessa städer – samt Mantova strax norrut – som den riktiga parmesanosten Parmigiano Reggiano får och kan produceras.

Just Parmigiano Reggiano har Sant'Anna producerat sedan starten 1959. 40 år efter starten, år 1997, ställde Sant'Anna om till helt ekologisk och nu under senaste tiden har de tagit det flera steg längre och blivit helt självförsörjande genom hela produktionsledet, som en av endast ett fåtal   producenter av Parmigiano Reggiano. OltreBio kallar de initiativet – "mer än ekologiskt" fritt översatt.

Eget land, egna marker, eget foder

Sant'Anna äger, bearbetar och odlar marken som ger föda till korna. Den gödning som de använder kommer från stallet samt från korna som lever och fodras på fälten och med det så sluts en mindre cirkel i den stora cirkeln.

Korna är Sant'Annas egna så de behöver inte köpa mjölk från någon annanstans som de allra flesta andra parmesanproducenter gör. Sant'Anna får sin mjölk från sina egna kor som alla lever lyckligt och hälsosamt.

Sant'Annas kor är glada och tillfreds eftersom deras boplats och omgivningar är rena och ventilerade; de är varma och behagliga under vintermånaderna och härligt svala under sommarmånaderna. Korna mår förträffligt eftersom de kan komma och gå som de vill i sina stall och för att de sover bekvämt på ytor av hö och halm, de kan borsta och klia sig när de känner för det och de kan till och med ta kalla bad och svalka sig under de speciellt utformade duscharna på sommaren. 

Kunskapen om hur djur behandlas och föds upp på bästa sätt har ärvts ner från generation till generation i Sant'Anna-familjen och den efterlevs med största respekt eftersom alla är införstådda med att glada kor producerar den bästa mjölken.

OltreBio: Eget "mer-än-ekologiskt" mejeri

En ny produktionsanläggning köptes in och började byggas 2003, stod klar 2006 och denna nya anläggning moderniserade produktionen av parmesanosten. Under 2018 genomgick mejeriet ytterligare en ombyggnad och modernisering då grundarnas barnbarn och barnbarnsbarn gick med i familjeföretaget. Nu har man en av de mest moderna produktionsanläggningarna som finns tillgängliga på marknaden. Samtidigt har ett samarbete etablerats med University of Parma och Centro Ricerche Produzioni Animali (Center for Research on Animal Production) som syftar till att säkerställa, utveckla och hantera hela produktionskedjan på bästa möjliga sätt.

OltreBio kallar Sant'Anna för "mer än ekologisk".

Egen lagringsanläggning och egen förpackningsfabrik

Sant'Anna har självklart sin egen lagringsanläggning också som ligger i anslutning till mejeriet. Här lagras ostarna tålmodigt i mörkret på hyllor gjorda av gran. Temperatur och luftfuktighet övervakas ständigt och ett speciellt ventilationssystem säkerställer att lagringsklimatet är exakt detsamma för varje osthjul så det inte finns några avvikelser.

År 2015 byggde man en ännu en ny anläggning bredvid mejeriet och denna anläggning sluter den stora cirkeln eftersom den ansvarar för förpackningsdelen. 

Inga osthjul behöver därför lämna Sant'Annas område och då kan man enkelt se till så att osten är så färsk som möjligt när den är klar för försäljning.

Mer än bara parmesan

Det som började som en dröm för mor- och farföräldrarna fortsätter nu att levas ut och utvecklas av de yngre generationerna vilket det också kommer att fortsätta att göras eftersom Sant'Anna är mer och större än bara ren produktion av Parmigiano Reggiano; det är stolthet, tradition, utveckling och ansvar i ett mycket större perspektiv. Det är en familjehistoria som kommer att berättas av många generationer framöver.

Sant'Annas produkter

Gastrobutiken

Upptäck vårt unika utbud av charkuterier, ost, oliver, olja, vinäger, grönsaker, fisk, sylt, vin och mycket mer!